CLAES LUNDBLAD

Claes Lundblad utbildades vid Lunds Universitet (jur. kand. 1969). Efter tingstjänstgöring anställdes han 1972 i advokatfirman Mannheimer & Zetterlöf. Claes Lundblad blev ledamot av Sveriges Advokatsamfund 1976 och var delägare i Mannheimer & Zetterlöf 1977 – 1990. Efter byråns fusion blev han delägare i Mannheimer Swartling 1990 – 2008 och styrelseordförande för byrån 1997 – 2002. Under en följd av år ledde Claes Lundblad tvistlösningsgruppen inom Mannheimer Swartling. År 2008 blev han delägare i Roschier för att leda den byråns svenska tvistelösningsverksamhet. Claes Lundblad lämnade Roschier 2013 för att tillsammans med Claes Zettermarck starta en ny advokatbyrå, Lundblad & Zettermarck.

Claes Lundblad tjänstgjorde 1974 – 1977 vid Mannheimer & Zetterlöfs kontor i Rotterdam. Han var under åren 1996 – 2000 ledamot av styrelsen för Sveriges Advokatsamfund. Under åren 2003 – 2009 var Claes Lundblad svensk ledamot av Internationella Handelskammarens skiljedomstol. Han tog initiativet till bildandet av Swedish Arbitration Association (SAA) och verkade som dess förste ordförande. Claes Lundblad är ledamot av London Court of International Arbitration (LCIA), International Bar Association och andra yrkesrelaterade organisationer.

Under sin yrkesutövning har Claes Lundblad särskilt arbetat med tvister avseende allmän kontraktsrätt, finansiering, shipping och energisektorn, särskilt gällande olja och gas.

Claes Lundblad har publicerat artiklar avseende skiljedomsrätt, processrätt och advokatetik.

Claes Lundblads språkfärdigheter innefattar svenska, engelska och andra skandinaviska språk med läsförståelse i tyska, franska och holländska.